Kreftpasient ikke innkalt til kontroll

Disse ble fjernet, men legen ved Kirkenes sykehus ga samtidig beskjed om at pasienten ville bli innkalt til nødvendig kontroll påfølgende år, og til jevnlige...

Giskes advokatregning blir enda saftigere

På spørsmål fra NA24 opplyser Mette Wikborg, ekspedisjonssjef i Eierskapsavdelingen, at det er «Advokatfirma Selmer har bistått departementet i arbeidet med å fremforhandle en tilleggsavtale». NA24...

For generøs sykelønn

– Men siden man har et så generøst system, får ikke noen av disse tiltakene noen effekt i Norge. Jeg er sikker på at...

“Fear the Boom and Bust” a Hayek vs. Keynes Rap Anthem

https://youtube.com/watch?v=d0nERTFo-Sk 

Ett Sosialistisk samfunn

Om Politikk, filosofi og diverse annet som måtte interesere meg.Les mer.

Alvorlig syke barn rammes av sparetiltak

Kommunene har tapt 1,2 milliarder kroner i ?ret p? at faktisk skatteinngang er blitt h?yere eller lavere enn antatt, if?lge KS.Les mer.

Stimulus II: A Sequel American Can’t Afford

https://youtube.com/watch?v=985C0uh1HKA 

Drepte syk ektemann med overdose

- Overfor politiet har kvinnen forklart at hun ga ham en dødelig dose medikamenter, og at det skjedde etter avdødes eget ønske, sier politiadvokat Lise...

Sykehuset Asker og Bærum – Politianmelder sykehuset

Det sier direktøren ved Statens helsetilsyn, Gorm Are Grammeltvedt, til Nettavisen.Les mer.

Scientist admits IPCC used fake data to pressure policy makers

According to the IPCC’s statement of principles, its role is ‘to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis, scientific, technical and socio-economic...