Hjem Om oss

Om oss

Det meste du leser i dagspressen er enten irrelevant støy eller politisert propaganda, og det kan derfor være vanskelig å sortere ut de reportasjene som er verdt å lese. På Ekte Nyheter skal du finne fakta og synspunkter som de store mediene underslår.

Programerklæring
«Så lenge du ikke plager andre kan du gjøre som du vil»
Vi tror på en minimalistisk stat som legger til rette for et fritt samfunn og som fungerer som en garantist for vestlig tradisjoner, kultur og identitet. Les hele programerklæringen her.

Våre artikkelforfattere

Ekte Nyheter har både bidragsytere som skriver under eget navn og anonymisert.
De sistnevnte som en konsekvens av at også Norge, dessverre, har blitt et samfunn der ulike former for straffereaksjoner påføres personer med «feil» meninger. Redaksjonen kjenner deres identitet.