Hjem Om oss

Om oss

Mye av det man leser i dagspressen er trivielt «støy» eller sterkt farget av journalisten sin politiske tilhørighet, og det kan derfor være vanskelig å sortere ut de reportasjene som er verdt å lese. På Ekte Nyheter skal du finne fakta og synspunkter som de store mediene underslår.

Programerklæring
«Så lenge du ikke plager andre kan du gjøre som du vil»
Vi tror på en minimalistisk stat som legger til rette for et fritt samfunn og som fungerer som en garantist for vestlig tradisjoner, kultur og identitet. Les hele programerklæringen her.

Ekte Nyheter etterstreber å følge Vær Varsom-plakaten.

Våre artikkelforfattere
Ekte Nyheter har både bidragsytere som skriver under eget navn og anonymisert.

De sistnevnte som en konsekvens av at også Norge, dessverre, har blitt et samfunn der ulike former for straffereaksjoner påføres personer med «feil» meninger. Redaksjonen kjenner deres identitet.