Kategori: Fascisme

0

Ulovlige krav til kjønnsendring

Likestilling: Myndighetenes krav til kjønnsendring baserer seg på utdaterte forestillinger om kjønn og bryter med norsk diskrimineringslovgivning. Forskjellige kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk er en del av et mangfoldig samfunn. Diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og...

Gratis p-plasser kan bli forbudt over hele landet 0

Gratis p-plasser kan bli forbudt over hele landet

15. septemer 2012, enten pr. post til Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo eller pr. e-post til . Høringsuttalelser merkes ”Parkeringsloven”.Les mer.

Pga. idiotiske og unødvendige reguleringer fra EU-byråkratene er vi pålagt å vise at vi bruker cookies (eller informasjonskapsler som det så fint heter på norsk). Sånn, nå er dere klar over det, og du kan enten velge å akseptere og lukke meldingen, eller å forlate siden. Takk!