COVID-relatert fravær blant transportarbeidere forstyrrer supermarkeds forsyningskjeder, med tomme hyller og kjøpsgrenser over hele landet.

Logistikkoperatører rapporterte at mellom en tredjedel og halvparten av arbeidsstyrken deres var savnet hver dag på grunn av COVID-sykdom eller isolasjon.

ektenyheter