Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain

NRK har idag en artikkel om mødre i Sandefjord som holder barna hjemme fra skolen. Det siteres en påstand fra Sandefjord Kommune om at det er skoleplikt i Norge – noe som er feil. Påstanden avkreftes ikke av NRK i artikkelen.

NRK bruker også begrepet «sivil ulydighet» om foreldrene som holder barna hjemme, noe som igjen feilaktig impliserer at det skjer et lovbrudd.

Studier har vist at hjemmeskolerte barn scorer langt høyere på standardiserte tester enn barn i offentlig skole, har mindre sjanse for å bli seksuelt misbrukt, og har mindre sjanse for å bli rusmisbrukere.

Kilde: NRK, Wikipedia, Faktisk

ektenyheter