Foto: Faksimile, UK government

Den britiske regjering legger kontinuerlig ut rapporter om antall innbyggere i ulike alders- og vaksinasjonsgrupper som får, legges inn med eller dør av covid. Tallene viser ofte noe som skurrer med narrativet om at det er de uvaksinerte som primært sprer viruset.

Mellom uke 42 og 45 var antall positive covid-tester – per 100 000 mennesker – langt høyere for fullvaksinerte enn for uvaksinerte i aldersgruppene 30 til 39, 40 til 49, 50 til 59, 60 til 69 og 70 til 79.

I aldersgruppene fra 40 til 70 var tallet omtrent dobbelt så høyt for de fullvaksinerte.

Tolkninger

Dette er tall per 100 000 innbyggere, og forskjellene kan dermed ikke bortforklares med at det er flere vaksinerte enn uvaksinerte.

Naturligvis er det mange faktorer man må regne med, f.eks. at folk som jobber i et yrke med mange mennesker rundt seg har høyere risiko for å bli eksponert for viruset, og da samtidig et ekstra incentiv til å ta vaksinen.

Tallene er likevel interessante som et spørsmålstegn til narrativet om at det primært er de uvaksinerte som sprer viruset.

Kilde: Den britiske regjering

ektenyheter