Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain

I Bærum er det nå så stor sykepleiermangel at det defineres som «kritisk», og halvparten mistrives så mye i kaoset at de vurderer å slutte. Nå har de blitt bedt om å loggføre alt de gjør – til og med tidspunktene de går på do.

Dagene er så hektiske at de ansatte knapt tar seg tid til spisepause.

Alle varslerne ønsker å være anonyme i frykt for represalier fra kommunen.

Kilde: TV 2

ektenyheter