Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain | Redigert

CCD ga nylig ut en rapport som viser hvor mange fullvaksinerte, delvis vaksinerte og uvaksinerte som legges inn eller dør av covid. I datagrunnlaget kan mennesker bli regnet som uvaksinerte hvis det har gått inn til 14 døgn etter at de har tatt covid-vaksinen.

«Uvaksinert» blir i rapporten brukt om tilfeller hvor man enten ikke får tak i vaksinedata, hvor det ikke har passert 14 døgn siden den første dosen i et 2 dose-program, eller hvor det ikke har passert 14 døgn siden dosen i et 1 dose-program.

Dette til tross for at CDC i andre sammenhenger sier at det er vanlig med bieffekter de første dagene etter man har tatt de eksperimentelle MRNA-baserte vaksinene.

Kilde: CDC, CDC

ektenyheter