Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain

Et separert par i Chicago var nylig i retten for å avgjøre hvor mye foreldrerett hver av foreldrene skulle ha til sønnen. Fordi moren ikke var vaksinert mot covid, bestemte dommeren at hun ikke får lov til å se sønnen sin i det hele tatt.

Dommeren spurte på eget initiativ om hun hadde tatt den eksperimentelle MRNA-baserte vaksinen, uten at faren eller hans advokat hadde noe med dette å gjøre. Moren sa at hun har erfart negative bieffekter av tidligere vaksiner, og at hun derfor lot være å ta denne.

Presset for å ta den eksperimentelle MRNA-baserte vaksinen er stort også andre steder i USA. I New York må f.eks. lærere i offentlig skole ta den hvis de vil fortsette i jobben.

Kilder: Yahoo News, CNN

ektenyheter