Rape
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

Statistikk fra SSB viser at mange alvorlige overgrep som blir begått av fullt tilregnelige mennesker kun straffes med forelegg (bot) eller såkalt betinget ‘fengsel’.

Betinget fengsel betyr at gjerningsmannen går fri så lenge han forholder seg til visse betingelser i en kort periode, f.eks. at man ikke begår ytterligere lovbrudd i en 2 måneders periode.

Statistikken fra SSB viser bl.a. at voldtektsmenn kan slippe unna med betinget fengsel. Det samme gjelder personer som dømmes for grovt ran, og til og med uaktsomt drap.

Gjennomsnittlig fengselsstraff for seksuell omgang med barn under 10 år er kun 3 år i fengsel, eller litt over 1 år for de som får delvis betinget og delvis ubetinget straff.

Statistikken viser også at folk kan slippe unna med forelegg (bot) for innbrudd.

Tallene er fra 2011 – dette er tilsynelatende den nyeste tabellen av denne typen.

Kilde: SSB, Jusinfo, Jusinfo

ektenyheter