Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain

Sør-Afrika opplever i dag det man ofte kaller en «shit hits the fan»-situasjon. Volden er så omfattende at f.eks. kjøpesentre blir ubrukelige, og vanlige borgere skyter mot maraudere som kommer i store flokker og truer deres nabolag. 

MSM er i full gang med damage control-dekning (eksempler her og her), og lar f.eks. være å dele mange av videoene og vitnebeskrivelsene som viser hvor ille tilstandene faktisk er. Lykten.no har laget en god oversikt her.

MSM bruker også forklaringsmodeller som passer inn i deres politisk korrekte narrativ; f.eks. ulikheter mellom svarte og hvite.

Det som ikke nevnes er at Sør-Afrika i lang tid nærmest har vært et totalt lovløst samfunn, som er så mislykket at 1 av 3 kvinner i landet har blitt voldtatt, 2 kvinner blir voldtatt hvert minutt i landet, og 1 av 3 menn i landet har innrømmet i en spørreundersøkelse at de selv har voldtatt noen.

Andre data viser at sør-afrikanere daglig rammes av omtrent 10 kidnappinger, 600 innbrudd i hjem og nesten 60 mord.

Hvite bønder i landet blir ofte brutalt myrdet i sine hjem. Ifølge australske medier er det indikasjoner på at myndighetene ikke bare er passive, men til og med delvis involvert i dette. Det norske partiet Demokratene vil gi asylrett til ofrene for dette folkemordet.

Kilder: Wikipedia, The Guardian

ektenyheter