Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain

En politiker i partiet Alternative Für Deutschland advarte nylig om EU-møter hvor det ble foreslått, uten særlig motstand, å ta inn hele 70 millioner afrikanere til Europas velferdsstater frem til 2035.

Partiet AFD ble nylig satt under overvåkning av tysk sikkerhetspoliti fordi de angivelig er «ekstreme». Overvåkningen ble etterhvert stoppet av en domstol.

Kruttønne

EU har nylig også vedtatt en resolusjon om at forskjeller mellom hvite og svarte i Europa skal motvirkes. Da vedtaket ble presentert var det ikke bare økonomi som ble nevnt, men også boforhold, skolekarakterer, fengsling, helse, etc.

Det blir også færre og færre jobber for ufaglærte i våre dager.

Kilde: DocumentWikipedia

ektenyheter