Foto: Bildet er tatt av Sang Hyun Cho fra Pixabay.

Demokratene har nylig sluppet sitt nye partiprogram. Vi oppsummerer noen av punktene som skiller dem fra de nåværende borgerlige mainstream-partiene:

 • Innføre 3 strike laws: «Ved tredje gangs dom, skal samfunnet garanteres at det ikke blir en fjerde gang, om så med livsvarig forvaring av gjerningspersonen.»
 • Understreke viktigheten av avskrekkelse i straffepolitikken, senke kriminell lavalder til 12 år, samt ansvarliggjøre foreldre for kriminelle gjengangere under 12 år. «Uansett utfall, skal ALDRI allmennheten være en salderingspost, ved at det spilles hasard med uskyldige personers sikkerhet og livskvalitet fordi myndighetene kommer til kort.»
 • Gjenopprette klassiske paragrafer fra Straffeloven som understreker retten til vold i selvforsvar, straffeforfølger politikere som lyver eller legger Norge under fremmed herredømme, straffeforfølger politifolk som lar være å forfølge en straffbar handling, og straffeforfølger dommere som ikke opprettholder ordentlig justis.
 • Gjeninnføre full ytringsfrihet, og stoppe sleip politisk sensur i sosiale medier: «Vi vil også tvinge selskaper innenfor sosiale medier til å velge om de vil operere som en åpen plattform eller utgiver iht. norsk lov. Er det en åpen plattform kan de ikke sensurere bort hva de ikke liker, på samme måte som at Posten ikke kan slutte å levere deg post om du for eksempel ikke deler deres verdigrunnlag. . . . Mange «sosiale medier» har retningslinjer for bruk som ikke er prinsipielle, ei heller klare om hva som er tillatt eller ikke»
 • Innføre lukkede asylmottak slik at asylsøkere ikke kan skade mennesker utenfor mens de venter på svar (eller som «hevn» etter at de får avslag), gjøre det umulig å få opphold pga ankerbarn, gi hvite sør-afrikanere særskilt rett til asyl (pga folkemord), innføre krav om gradvis selvforsørgelse til flyktninger med opphold, forby tigging for utenlandske statsborgere, og ikke gi statsborgerskap til innvandrere uten at de har oppholdt seg i landet i 20 år med plettfri vandel og tydelige tegn på assimilasjon.
 • Støtte NATO og Israel, melde Norge ut av EU og FN, rette et kritisk blikk mot Kina
 • Legge til rette for rask kreftbehandling, inkludert mulighet for import av kreftmedisin eller full dekking for kreftbehandling i utlandet
 • Forby omskjæring og kjønnskorrigerende behandling av barn, incentivere nordmenn til å få flere barn, og sikte mot et samfunn hvor familier kan klare seg på èn inntekt, istedenfor å bli avhengige av barnehage
 • Revurdere samfunnsnytten av enkelte offentlig finansierte universitetslinjer (som eksempelvis «hvithetsstudier»), satse på STEM-fag, revurdere tiltakene i Reform 94
 • Gjeninnføre kristendom som fag i grunnskolen
 • Økt tilrettelegging av hjemmeundervisning, samt tillatelse av sivile skoler med unntak av islamske: «Demokratene anser Islam som et politisk samfunnssystem i konkurranse med demokratiet, og vi vil forby sharialov i Norge. På bakgrunn av dette vil vi ikke tillate muslimske privatskoler å bli opprettet, og stiller oss sterkt kritiske til koranskoler.»
 • Kreve at alle imamer som underviser Islam skal ha statlig godkjenning
 • Selvforsyning med mat, og kornlager som holder i minst 2 år
 • Ja til odelsrett, nei til eiendomsskatt
 • Ja til olje, ja til thoriumforskning, avvisning av påståtte kommende klimakatastrofer basert på IPCC sine datamodeller, økning av skogvernet til 20 %, nei til vindturbiner, nei til plastforurensning av havet
 • Stoppe NRKs politiske vridning, og gjeninnføre FM-radiobåndet
 • Innføre direkte demokrati i omfattende saker (covid-tiltak, EØS, migrasjonsavtalen, etc), eller i saker hvor 1 % av stemmeberettigede eller 10 % av stortingsrepresentanter krever det
 • Nei til vaksinesertifikater og tvungen vaksinering
 • Straffe kommuneansatte for uaktsomt drap dersom de begår dette via neglisjering av kartleggingsoppgaver de har, f.eks. ved kvikkleire

ektenyheter