Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain | Redigert

Det ble kjent som et vidundermiddel i utryddelsen av malaria. Senere kom varslene om døde ørner, og den revolusjonerende boken The Silent Spring. Debatten har alltid haglet, og millioner dør fortsatt fra malaria. Hva er fakta om DDT, og restriksjonene som har blitt innført mot middelet?

DDT ble utviklet allerede på 1870-tallet, men det var først i 1939 at den sveitsiske kjemikeren Paul Hermann Müller oppdaget hvor effektivt middelet var til å beskytte menneskeheten mot malaria; en sykdom som spres via mygg, og som er blant de dødeligste i verden. For denne oppdagelsen fikk Müller en Nobel-pris.

Ved hjelp av DDT ble malaria helt utryddet i mange industrialiserte land gjennom 40- og 50-tallet. Tiltakene var ikke like suksessfulle i sydligere strøk, og både klimaet samt den dårlige infrastrukturen ble de offisielle forklaringene.

I 1962 kom boken The Silent Spring, som stilte spørsmål rundt hvor forsvarlig det er å bruke DDT i landbruket uten å ha studert senvirkningene over enda lengre tid; boken nevnte også rapporter om at ørner ble mindre overlevelsesdyktige der middelet ble brukt i landbruket. Denne boken ga grobunn for en miljøbevegelse som ble kritiske til bruk av kjemikalier på denne måten.

Ulemper

Spekulasjoner om forstyrrelser i økosystemet som vi ikke kunne forutsett startet allerede på 40-tallet. Andre spekulerte i om det kunne være usunt for mennesker å spise mat fra DDT-infiserte landbruk. Individualister kontret disse argumentene ved å påpeke at det burde være et personlig valg om man spiser billigere «DDT-mat», o.l., og ikke noe som skal bestemmes for alle fra oven.

Etter The Silent Spring ble utgitt i 1962 kom det organisasjoner som tok til ordet for å bannlyse DDT totalt; tross suksessen det hadde vist med å redde flere hundre millioner av menneskeliv. I 1972 ble middelet forbudt i USA; med unntak av visse offentlig regisserte programmer for utryddelse av skadedyr. I de følgende årene ble også DDT forbudt i landbruket i mange andre land. Dette til tross for at spraying av DDT i landbruket var en del av tiltakene som hadde utryddet malaria i industrialiserte land, og til tross for at resistensnivå blant mygger (som var et av argumentene mot DDT) kan testes.

(Nyere forskning har vist indikasjoner på at DDT kan være skadelig for mennesker å få i seg; disse konklusjonene utfordres forøvrig av andre eksperter som kaller konklusjonene uvitenskapelige og forhastede (se videoer under, med forfatterne av en bok som omhandler emnet))

Ytterligere restriksjoner

Internasjonale avtaler har fått myndigheter til å gå inn for å fase ut DDT nå i starten av 2020-årene. Kina, som var en storprodusent, har nå stoppet å produsere middelet. Middelet har også blitt mye dyrere generelt pga strengere statlige reguleringer.

Dette til tross for at DDT fortsatt er ekstremt effektivt i å forhindre malaria; når det f.eks. legges i tynne lag på innsiden av hus, som holder myggen – til og med mygger som blir resistente – unna huset. Denne metoden skaper heller ikke mange ytterligere resistente mygger. Selv på dette området, innendørs bruk, er WHO strenge i sine anbefaler til myndigheter, og krever bl.a. at mangel på resistens i området blir bevist før slike tiltak kan settes i gang.

De nevnte internasjonale avtaler har også fått verdens regjeringer til å bannlyse middelet i landbruket pga skadene det kan forårsake i visse dyrearter; India og Nord-Korea fortsatte dog å bruke det i landbruket pga deres matbehov.

Disse avtalene har også ført til konflikter når myndighetenes malaria-utryddende tiltak utenfor landbruket kan føre til små spor av DDT på landbruk-produkter som dermed ikke blir lov å eksportere.

Dødstallene

Robert Gwadz fra det amerikanske National Institutes Of Health, påstod i 2007 at forbud-tiltakene mot DDT har drept 20 millioner barn.

Malaria tar fortsatt et halvt million menneskeliv hvert år.

Da talkshow-verten John Stossel inviterte en DDT-forsvarer til sitt TV-program i 2010 (se video under), inviterte han også DDT-motstandere fra grupper som Greenpeace, Pesticide Action Network, NRDC og WWF til å stille til debatt. Ingen av dem takket ja.

I intervjuet med Reason TV (også lenket under) nevner Richard Tren at også mange alternative insektsmidler er under press fra overnasjonale myndigheter, og at motstanden mot disse på sikt kan føre til at sykdommer som malaria blomstrer opp igjen, også i industrialiserte land. Malaria har allerede kommet tilbake i Venezuela, som tidligere var det første landet i verden som ble sertifisert til å ha utryddet sykdommen.

Kilde: Wikipedia

ektenyheter