Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain

En undersøkelse av Respons Analyse viser at 4 av 10 norske menn er enig i standpunktet om at dødsstraff i noen tilfeller er en rettferdig straff. Blant kvinnene sa 1 av 4 seg enige.

Advokatbladet og Amnesty reagerer med grøss på resultatene, og siterte talsmenn snakker blant annet om at det er trist at enkelte kriminelle blir «dehumanisert» på denne måten.

Kilde: Advokatbladet

ektenyheter