Foto: Mufti Al-Husseini | Library of Congress | Ingen copyright

Nylig avdekkede bilder bekrefter nå gamle (tidligere uverifiserte) påstander om at den palestinske lederen Mufti Al-Husseini besøkte nazistiske konsentrasjonsleirer.

Al-Husseini var en arabisk nasjonalistisk adelsmann som inspirerte til terrorisme mot jødiske innvandrere som flyttet til Palestina fra slutten av 1800-tallet og utover.

Han talte også på anti-sionistenes vegne i mislykkede forhandlinger om foreslåtte tostatsløsninger som var ment til å stanse borgerkrigen mellom sionistene (jøder som på fredelig vis ønsket å opprette en vestlig stat i Palestina, og arabere som bodde i samme områder og støttet dette) og deres motstandere – ofte arabiske nasjonalister og/eller jihadister.

Mufti Al-Husseini bodde i perioder i Nazi-Tyskland, og bedrev også propaganda for disse. Et annet kjent bilde viser ham sammen med Adolf Hitler. Han hjalp også å rekruttere bosniske muslimer til Hitlers armè.

Kilde: Tablet Mag

ektenyheter