Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain | Redigert

I Storbritannia har politiet blitt instruert til å skrive ned personer som har ‘stått bak en hat-hendelse’, selv hvis hendelsen ikke fører til en juridisk straff. Nå har en 14 år gammel jente blitt offer for dette.

Jenta har uttalt at biologisk kjønn (engelsk: ‘sex’) er noe annet enn kjønnsidentitet, og at hun er skremt av å snakke åpent om transkjønn-temaet.

Å havne på denne listen vil medføre at man dukker opp i bakgrunnssjekker for kriminelle handlinger (som andre kan søke opp i forbindelse med jobb, lån, reise, forsikring, etc).

At en tredjeperson sier at de oppfatter at ‘krenkeren’ hadde fiendtlige motiver ved å si det de sa kan være nok til at et navn havner på denne listen.

Dette kommer fra den samme stat som valgte å ikke hjelpe opp til 1 million britiske og indiske jentebarn som ble utsatt for stadige voldtekter og tortur.

Kilde: Daily Mail 

ektenyheter