Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain

En undersøkelse fra Rasmussen Reports viser at 47 % av amerikanske velgere mener det er sannsynlig at Trump ble frastjålet valgseier med ulovlige metoder.

Lykten.no har en samling av videoer fra Trump-advokater som snakker om mistenkeligheter og lovbrudd i valget. Bl.a. nevner de trusler mot advokater, statistiske umuligheter, og det faktum at mange valgobservatører har sverget under ed (med en strafferamme på opp til 15 år om de taler usant) på at de så svært mistenkelige brudd på valgsikkerhet og kontroll.

Kilde: Rasmussen

ektenyheter