Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain

Migranter i Norge kan søke om statsborgerskap, og dermed få fullverdige rettigheter, inkludert retten til å stemme og diktere Norges fremtid. Hva slags spørsmål må de svare på i testen for å få statsborgerskap?

Aftenposten har lenket til en uformell test med eksempeloppgaver. Spørsmålene er som regel enten fordummende lette, spørsmål om trivialiteter, eller ren sosialistisk propaganda. Eksempler:

«Hvor må du registrere ny adresse når du flytter?»

«Hva heter den lengste fjorden i Norge?»

«Hvilket år fikk samene sitt eget sameting?»

«Hvem betaler hvis du blir innlagt på offentlig sykehus?» [‘Staten’]

«Hva koster det å gå på offentlig grunnskole?» [‘Gratis for alle’]

Hva med det viktige?

Hvor er spørsmålene om filosofien, visdommen og historien bak ytringsfrihet? Maktfordelingsprinsippet? Liberalismen? Skillet mellom stat og kirke? Arbeidsetikken? Den industrielle revolusjon? Fred mellom nasjoner? Den skandinaviske tillitskulturen? Kapitalisme?

Det nærmeste man kommer er følgende spørsmål:

«Hva betyr religionsfrihet?»

«Hvem har rett til å ta ut skilsmisse?» [‘Både menn og kvinner’]

 

ektenyheter