Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain | Redigert

Rasisme, som ofte brukes om rasebaserte irrasjonelle bedømmelser, blir nå omskrevet i en av verdens mest prominente ordbøker, Merriam Webster. Dette etter press fra ‘social justice warriors.’

Tidligere har ordboken operert med disse definisjonene:

«1: a belief that race is the primary determinant of human traits and capacities and that racial differences produce an inherent superiority of a particular race

2a: a doctrine or political program based on the assumption of racism and designed to execute its principles

b: a political or social system founded on racism

3: racial prejudice or discrimination»

Dette skal nå fjernes, og erstattes med en definisjon som skal reflektere at rasisme er «Fordommer kombinert med sosial og institusjonell makt; et system med fordeler basert på hudfarge.»

Etter denne nye «definisjonen» vil det altså ikke være rasistisk å kidnappe, knivstikke og brenne i hjel en gutt fordi han er en del av den europeiske urbefolkningen, som i denne saken.

Kilde: The Guardian

Les også: Ord er viktige

ektenyheter