Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain | Cropped

Nettavisen Framtida.no har lagt ut en artikkel med 28 anekdotiske historier om selvopplevd rasisme i Norge. Ikke èn eneste av disse beretningene er fra en etnisk norsk person.

Kilde: Framtida.no

ektenyheter