Soviet flag
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

Drammen Kommune og deres politi har nå laget en hemmelig liste over organisasjoner (og ved implikasjon, individer) som politiet ikke skal gi beskyttelse til når de ytrer seg i det offentlige rom – med mindre de betaler politiet på nytt (etter at de allerede har betalt dem via skatt).

Kilde: Resett

ektenyheter