Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain | Redigert

En mann i Sverige er dømt for å ha brent 21 biler i Sverige da han var (på papiret) 17 år gammel. Pga hans «lave» alder slipper han fengsel, men dømmes til forvaring/kontakt med myndighetene, samt en erstatning på nærmere 400 000 SEK.

Om man går utifra at en gjennomsnittlig pris for en bil er ca 100 000 SEK (halvparten ny, halvparten brukt, rundet ned), og at kun 70 % av verdien (for å bruke et hypotetisk tall) går tapt siden noen biler kan repareres, trenger den kriminelle kun å betale tilbake 27 % av beløpet han ødela.

Kilde: SVT via Breitbart

ektenyheter