Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain

En lege i California uttaler at de har fått selvmordstall tilsvarende et helt år på kun 4 uker, parallelt med corona-nedstengingen av samfunnet. De melder også om høye økninger av selvskading generelt.

Kilde: ABC 7 

ektenyheter