Fake news
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

MSM blåste nylig opp fanfarene om en mann som døde etter å ha svelget fiskerensemiddel, fordi han og kona skal ha trodd dette var en corona-kur etter å ha misforstått Trumps snakk om en mulig kur. Det er mye i saken som skurrer, og kvinnen etterforskes nå for mulig mord mot sin ektemann.

Mannen hennes var en intelligent ingeniør, og kona har tidligere utøvd vold mot ham, og hengt ham ut. Dette har fått venner av avdøde til å være svært skeptiske til «Darwin award»-narrativet fra første stund.

Ifølge freelance-journalisten Steven Crowder skal kona også ha donert til Hillary flere ganger i 2016, og hatt ønsker om å skilles fra sin ektemann.

Oppfylte media sin rolle ved å gjøre grunnleggende bakgrunnssjekker og stille grunnleggende kritiske spørsmål?

Se video under, hvor 3 av Steven Crowders videoer fra de siste månedene sakses sammen kronologisk, helt fra hans første skeptiske reaksjon da saken kom ut (som enhver MSM-journalist også burde hatt) til mord-etterforskningen som nå er i gang:

 

 

ektenyheter