Soviet flag
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

Et utvalg ledet av Jon Christian Fløysvik Nordrum har lagt inn et nytt forslag til lover om undervisning, hvor det bl.a. foreslås at man må søke om kommunens tillatelse for å hjemmeskolere.

Dette i motsetning til dagens praksis hvor man kun trenger å informere kommunen om at man hjemmeskolerer (kommunene har da rett og plikt til å gi barna standardiserte tester gjennom oppveksten).

Videre i forslaget heter det at hjemmeundervisningens plan må nøye dokumenteres til kommunen og følge visse krav til innhold. Dermed kan kommunen gi rødt lys hvis disse kravene ikke oppfylles etter delvis udefinerte standarder. Elever skal «lære å handle etisk og miljøbevisst», likestilling og demokrati skal fremmes (uten at disse begrepene defineres konkrèt), og «alle former for diskriminering skal motarbeides».

Kilde: Regjeringen.no

Les også: Waterboarding vs enhetsskolen

ektenyheter