Crying woman
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

Fra 2008 til 2019 ble  i gjennomsnitt 6 danske kvinner utsatt for voldtekt med totalt fremmed gjerningsmann hver dag. Voldtektstallene var ekstra høye i 2019.

Tallet på 6 hver dag er regnet utifra de 29 % av ofrene som svarte «ukjent» på spørsmål om hvem gjerningsmannen var. Andre lignende alternativ var «akkurat blitt kjent med på utested eller på nett» (2 %)  og «annet» (8 %).

Totalt sett ble gjennomsnittlig 6700 danske kvinner utsatt for voldtekt årlig i denne perioden.

Kilde: Det Kriminal Præventive Råd

ektenyheter