Foto: Shkreli i retten | Public domain

Medisin-utvikleren Martin Shkreli, som soner 7 år i fengsel for investeringssvindel, ønsker nå en midlertidig løslatelse slik at han kan bidra til å jobbe med utvklingen av en Covid 19-kur.

«Pharma-Bro» Shkreli ble kontroversiell og forhatt for å kjøpe opp medisinen Daraprim og gjøre den 56 ganger dyrere. At han også tilbød rause gratis-ordninger for folk uten forsikring/høy lønning, eller at mye av overskuddet gikk til videre medisinsk utvikling, ble sjeldent nevnt i mediene.

I 2018 ble Shkreli dømt til 7 års fengsel for å ha løyet til investorer. Han forsvarte seg med at ingen av investorene faktisk tapte penger på det, men ble funnet skyldig, også etter anke.

Nå ønsker han å slippe midlertidig ut av fengsel for å bidra til Covid 19-forskning, og skriver bl.a. «Alle biofarmasi-selskaper burde nå bruke alle ressurser på å bekjempe denne helsekrisen.»

I tillegg til det medisinske arbeidet ble Shkreli også en populær internett-personlighet, og har bl.a. drevet med en del meming/trolling, som i dette intervjuet.

Kilde: New York Post, Wikipedia

ektenyheter