Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain | Redigert

Samfunnskommentatoren Stefan Molyneux har en video hvor han viser matematisk hvordan helsevesenet i vestlige land nå trolig vil bli sprengt pga corona-smitten og ressursene det krever.

Bl.a. viser studier at smitten trolig dobler seg hver 6. dag, og hvis 5 % av tilfeller krever sykehusinnleggelse kommer man da ikke engang ut mai uten at sengekapasiteten i USA blir sprengt. I tillegg produseres mye av beskyttelsesutstyr normalt sett i Kina, og lagrene man allerede har holder kun i noen dager med normalt bruk.

 

ektenyheter