Foto: Ringo Deathstarr | Bildelisens nederst

Tyskland innfører nå kontaktforbud i to uker, i kampen mot Covid-19. Med unntak av familier, folk i samme husstand eller ikke-stengt arbeidsplass, vil det nå være forbudt for mer enn 2 personer å møtes.

Selv mindre overtredelser kan straffes med bøter på opp til 300.000 kr.

Kilde: VG

Bildelisens: Peter Morgan, CC BY 2.0 | Cropped

ektenyheter