Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain | Cropped

25 mennesker ble myrdet i et Sikh-tempel i Afghanistan av en bevæpnet terrorist. Han tok også 80 gisler som skal ha blitt reddet etter skytekamper med det afghanske politiet.

ISIS har tatt på seg ansvaret for angrepet.

Sikher og hinduer var svært tallrike i Afghanistan før, men har nå blitt en liten og voldsutsatt minoritet.

Sikhisme er verdens 5. største organiserte religion, og sentralt i troen står bl.a. meditasjon, monoteisme, reinkarnasjon og karma.

Kilder: New York Times, Wikipedia

ektenyheter