Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain | Cropped

25 mennesker ble myrdet i et Sikh-tempel i Afghanistan av en bevæpnet terrorist. Han tok også 80 gisler som skal ha blitt reddet etter skytekamper med det afghanske politiet.

ISIS har tatt på seg ansvaret for angrepet.

Sikher og hinduer var svært tallrike i Afghanistan før, men har nå blitt en liten og voldsutsatt minoritet.

Sikhisme er verdens 5. største organiserte religion, og sentralt i troen står bl.a. meditasjon, monoteisme, reinkarnasjon og karma.

MSM stille

I skrivende stund (25/3/2020 18:01 GMT+1) viser google-søket «India angrep sikh VG», med resultater fra det siste døgnet, ingen resultater fra VG.no. Tilsvarende med Dagbladet. TV2 har derimot dekket saken, dog relativt «begravd» prioriteringsmessig på deres nyhetsside.

Kilder: New York Times, Wikipedia

ektenyheter