Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

I UK har en politiker i patriotpartiet Britain First blitt siktet med ‘Terrorism Act’-paragrafen, og må i retten, etter at han nektet å gi fra seg PIN-koden til sin egen mobil, da han kom hjem til sitt eget land fra en Russland-reise.

Lovparagrafen er en svært kontroversiell lov som gir politiet myndighet til å gjøre intrusive inngrep i folks privatliv på denne måten.

Kilde: BBC

ektenyheter