Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain | Cropped

En nordmann som har vært i Wuhan i Kina ble nylig hentet hjem via Madrid i et militærfly. Staten vil ikke luftsmitte-isolere personen, selvom WHO anbefaler dette for mulig Corona virus-smittede.

Personen skal i stedet oppholde seg hjemme.

Andre land setter mulig smittede innreisede i isolat-karantener i 14 dager, for å beskytte innbyggerne mot det farlige viruset.

Luftsmitte betyr at smitten kan overføres uten dråpekontakt. I helsevesenet skal spesielle munnbind med filter brukes når man er i rom med slike pasienter. Vanlige munnbind er ikke trygge nok.

Kilder: Resett, Folkehelseinstituttet, Helse Sørøst

ektenyheter