Foto: Faksimile NTB (sitatrett) / Public domain

Fra og med 1. januar 2025 må døgnkontinuerlige sykehus bruke fornybar energi til absolutt all oppvarming (varme kan ofte avgjøre forskjellen på liv og død for en syk person).

Det er likevel vedtatt noen unntak som NTB ikke nevner i sin artikkel. Det vil være lov å bruke mineralolje når strømnettet feiler.

«Forbudet i § 4 er ikke til hinder [enn så lenge?] for at mineralolje brukes til oppvarming ved driftsforstyrrelser i kraftsystemet inntil normal [definert hvordan?] drift i kraftsystemet er gjenopprettet.»

Kilder: NTB via Resett, Lovdata

Les også: Venezuela | Marked for råttent kjøtt. Sykehus uten strøm

ektenyheter