Foto: Illustrasjonsfoto | Public domain | Cropped

Det ble meldt om 2.480 ran av ofre under 18 år i Sverige i fjor. Antall anmeldte voldtekter var 8.350 – da får man altså IKKE med alle voldtektene som folk ikke anmelder fordi de tenker det ikke er noe nytte, eller fordi de er truet.

Les flere tall hos Human Rights Service.

ektenyheter