Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

1.90-høye Hannah Mouncey, som er/opprinnelig var mann, fikk spille på det australske landslaget for kvinnehåndball etter sin ‘overgang til kvinne’. Nå er hun ikke lenger ønsket på laget. Mouncey sier at dette var fordi andre kvinner på laget ikke ville dele garderobe og dusj med Mouncey.

Australian Handball Federation på sin side benekter dette.

Kilde: MSM/Wikipedia

ektenyheter