Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

Nylig avslørte Microsoft at en (trolig iransk) gruppe de kaller ‘Phosphorus’ har forsøkt – og i noen tilfeller lykkes med – å hacke hundrevis av epost-kontoer til bl.a. politikere og internasjonale journalister.

Angrepene skal ikke ha vært ekstremt sofistikerte, men krevde massevis av tid og ressurser, og det er derfor lite trolig at amatører står bak.

Til tross for alvoret, har saken har tydeligvis fått lite oppmerksomhet i norsk media.

Kritiske konsekvenser

Dårlig cybersikkerhet kan blant annet føre til at folk som trenger skjulte identiteter og adresser for å overleve blir avslørt for hele verden, at militære hemmeligheter og strategier lekkes (slik at et land (eller en hel sivilisasjon) i verste fall kan knuses og bli erobret), at politikere og andre innflytelsesrike mennesker kan bli presset og truet, informasjon om frakt av materialer for masseødeleggelsesvåpen kan komme på avveie, og vann, kloakk, elektrisitet, transportering og sykehus kan rammes, slik at liv går tapt og/eller skader som i verste fall koster hundrevis av milliarder å reparere vil forekomme.

Statlig ansatte i den vestlige verden har allerede blitt utsatt for hacking på grunn av ekstrem inkompetanse og/eller en manglende vilje til å beskytte informasjonen. Dette har blant annet skjedd med Hillary Clinton, John Podesta, og statlig ansatte i Sverige. En av grunnleggerne av det svenske piratpartiet uttalte at hvis en ‘vanlig dødelig’ person hadde vært like ansvarsløs med disse dataene, ville de fått livstid i fengsel.

I 2015 mistet folk strømmen i mange timer på grunn av et cyberangrep i Ukraina.

Kilde: Microsoft

ektenyheter