Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

Millioner av mennesker antas å leve som voldteksslaver i verden idag. Mange av transaksjonene skjer åpenlyst, f.eks. i attraksjonsparker som Disneyland.

New York Times trykket i 2004 en artikkel om moderne voldteksslaveri.

I artikkelen nevnes det blant annet at ofrene ofte kommer fra Sør-Amerika, fattige tidligere Sovjet-land, og Thailand. Fra Moldova alene kan så mye som 400.000 kvinner ha blitt solgt som voldtektsslaver i løpet av 17 år etter Sovjetunionens fall. Ofrene blir enten direkte kidnappet, solgt av sin fattige familie, eller lurt og manipulert.

Mange av ofrene kidnappes i, eller tas med til, Mexico. Lokale mafiaer, med politibeskyttelse og lønningsposer til offentlige ansatte, kan drive relativt uforstyrret. Sønnene i mafiagjengene kan få sin første voldtektsslave når de er 12, og deretter bli trent i hvordan man lurer eller kidnapper jenter inn i slaveriet.

Andre ofre tas med over grensen til USA.

En verden av brutalitet

Ofrene blir truet med at de, eller familiemedlemmene deres, blir banket eller drept hvis de prøver å rømme. Kvinner er ofte «mellomleddene» i disse mafiaene, og underkuer slavene med vold. Ofrene blir ofte satt i kjellerrom sammen, hvor de er trygge frem til døren åpnes, og noen kalles ut. Noen jenter opplevde å bli kledd i gul kjole, som var et tegn på at de skulle selges til kunder via Disneyland – et folksomt, uoversiktlig sted hvor det var vanlig å se barn sammen med voksne.

Andre slaver ble holdt i tilsynelatende normale middelklassehus, hvor klienter stadig kom inn. Barna (som i verste fall kunne være så unge som 4), ble trent til å spille forskjellige følelser mens de ble voldtatt. De fleste klientene ønsket å se frykt. Flere hundre slike hus fantes/finnes i storbyer i USA.

Ofrene er ofte underernærte, voldsutsatte, og bleke, og må bruke abortpiller.

Meksikanske barn ble/blir ofte valgt ut for det verste, siden disse er usporbare. Som en tidligere slave sa: «Man taper ingenting på å drepe dem.»

I tillegg til voldstruslene ble mange av slavene i USA redde for å rømme fordi folk som politi og barnepsykologer var blant klientene, og de regnet med at amerikanske myndigheter var like korrupte som i andre land, og at de dessuten ville blitt ansett som ulovlige kriminelle migranter, fremfor ofre. Mange av de meksikanske ofrene regnet også med at de ville bli utstøtt om de klarte å rømme tilbake til sin familie i Mexico.

Noen av barna auksjoneres også ut på nettet. De kan gå for flere hundre tusen dollar. Noen mishandles live med webcam, i noen tilfeller av sine egne foreldre (slik vi fikk høre om i Darkroom-skandalen i Norge).

Reaksjoner

Bush og Trump  har blant annet satt igang tiltak mot dette. Trafficking Victims Protection Act of 2000 var den første loven som definerte disse menneskene som ofre og ikke ulovlige migranter. Økonomiske sanksjoner mot land, og opp til 30 års fengsel for å dra til utlandet for å kjøpe sex av disse mindreårige ofrene, er blant straffene som utøves. Oppholdstillatelse blir også gitt til mange ofre.

Det anslås at mellom 30.000 og 50.000 lever som voldtektsslaver i USA på ethvert tidspunkt, og at myndighetene til en viss grad har snudd et blindt øye til dem og/eller ikke har hatt ressurser til det. Man har sett lignende tall i Israel, men det har forbedret seg i nyere år, muligens fordi muren (som stoppet en bølge av nærmest daglig palestinsk terror) kan ha frigjort politiressurser.

Kilde: New York Times, UNICEF, The White House, Wikipedia, Nettavisen, Fox News

(Denne videoen, med millioner av views, kan se ut til å være ‘undertrykt’ av Youtubes søkealgoritmer. Prøv å søk den opp på youtube selv, etter tittelen, og se hva som skjer. En reaksjonsvideo til videoen, med 80 views, blir i skrivende stund høyere prioritert i søkeresultatene.)

ektenyheter