Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

På et av Sveriges største sykehus er nå 250 leger i fare for å bli sagt opp pga milliardunderskudd – selvom legeforeningen sier at det er for få leger på sykehuset allerede.

Sykehusets ledelse oppgir innleie av legekonsulter som en medvirkende årsak til underskuddet, men de skal fortsette å leie inn disse.

Svensk helsevesen er allerede katastrofalt. 12 % av ansatte har blitt utsatt for vold, og det har vært planer om å gjerde inn sykehusene – eller å bruke hippie-pinser for å motvirke volden.

Kilde: Document

ektenyheter