Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

Indianerkvinner – 4 % av Canadas kvinnelige befolkning – utgjør 16 % av alle myrdede kvinner i landet. 1 av 3 indianerkvinner voldtas i løpet av livet, og 85 % av gjerningsmennene er fra en annen etnisitet.

Dette skjer bl.a. pga et byråkratisk lovverk, med irrasjonelle fordelinger av politidistrikters ansvar og myndighet. Dette gjør at potensielle voldtektsmenn, seriemordere o.l. vet at det blir lettere å slippe unna.

Kilde: Wikipedia

ektenyheter