Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

Kort tid etter at Ikea besluttet å bruke ordet ‘vinterfest’ istedenfor det mer naturlige ‘jul’ i sine kataloger, har nå butikk-kjeden Rusta besluttet å fjerne kors fra sine miniatyr-kirker.

Kilder: Human Rights Service, Samhällsnytt via Lykten.no

Oppdatering: Rusta påstår nå – i etterkant av stormen mot dem – at de ikke har fjernet noe kors likevel, selvom deres egen Kundeservice-avdeling sa dette helt eksplisitt. Faktisk.no sin vinkling av dette har vært å kalle Lykten.no sin sak «faktisk helt feil».

ektenyheter