Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

4 hvite tre-arbeidere blandet seg inn da en migrant i Rochdale trakasserte en eldre kvinne på gaten. Migranten tilkalte da gjengen sin, på rundt 20 personer, og omringet dem. En av de hvite prøvde å være forsonende og diplomatisk, men ble hugget i lungene med en øks, og fikk deretter hånden hogget av.

Slaget var siktet mot hodet hans, og han beskyttet seg med hånden, som ble hugget av.

En av de andre hvite ofrene startet deretter en motorsag, og fikk dermed skremt vekk gjengen, som til å begynne med hadde sagt at de hvite hadde trådd over på deres «territorium».

Tenåringen som fikk hånden kuttet av gjennomgår nå livreddende operasjoner, og selvom hånden kan syes på vil den trolig aldri bli ordentlig funksjonell igjen.

I retten viste ikke barbarene anger, og de kalte ofrene for «white bastards». Til tross for dette påstod ikke aktoratet rasistisk motivasjon, som kunne økt straffen betraktelig. Trolig vil mannen som svingte øksen slippe unna med kun 9 år i fengsel + betingelser, og instigatoren vil trolig slippe unna med litt over 2 år i fengsel + betingelser.

Som vanlig er det stille fra organisasjonen som kaller seg «Antirasistisk Senter».

Kilde: Britisk MSM via Breitbart

ektenyheter