Foto: generation-identity.org.uk.

Identitærbevegelsen i Storbritannia har publisert et casestudie i hvordan man kan få fremmet debatten om remigrasjon i det offentlige rom.

Dette er anbefalt lesning. Du finner den her.

ektenyheter