Foto: Bjørn Erik Pedersen | CC-BY 2.5 | Klippet

Venstre-politikeren Abid Raja ranet en mann sammen med 2 andre kriminelle. Dette skjedde mens Raja var ungdom, i Barnevernets omsorg.

Mannen som ble ranet var stor, og fikk de to andre ned i bakken. Raja tok da opp en brostein og truet med å knuse ansiktet hans.

Raja ga en kommentar til NRK uten spor av skam, følelse av personlig ansvar eller autonomi:

«Vi fikk ingen oppfølging. Det er en ekstrem situasjon når en ungdom som aldri har gjort noe kriminelt, ender opp med å forsøke å rane en person etter to uker hos Barnevernet.»

Kilde: NRK

ektenyheter