Bilde: Newtown [email protected], Fukt, CC 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Tidligere i år ble Ekte Nyheter saksøkt av fotograf Fredrik Naumann, og i følge kilder har det nå falt dom i saken og Ekte Nyheter tapte. (Vi har i skrivende stund ennå ikke blitt forkynt dommen.) På overflaten dreide denne saken seg om feil bruk av bilder, men egentlig dreier saken seg om politisk sensur av alternative medier, noe som ble sagt i klartekst både i privat kommunikasjon, på fotografens innsamlingsaksjon til å finansiere hans rettsak mot oss, og i retten.

I følge dommen er det nå lov å lage såkalte juridiske «honningfeller» for å ta folk man er politisk uenige i. Dersom noen tegner med sprittusj på et 60-skilt slik at det ser ut som om et 80-skilt kan du likevel dømmes for å ha kjørt for fort. Dersom noen legger ut et bilde med et vannmerke hvor det står «GRATISEKSEMPLAR» med store bokstaver eller et tilsvarende signal kan du nå likevel dømmes for «bildetyveri» dersom den som la ut bildet med liten skrift på sin egen hjemmeside — men ikke på bildet — skriver «copyright.»

Denne type juridisk landeveisrøveri har blitt et økende problem i lugubre regimer, og det er med bekymring å melde at denne type korrumpering av lovverket for å ta politiske dissidenter nå er lovlig i Norge.

Bakgrunn

I 2018 la Ekte Nyheter ut artikkelen «Hvem er hvem i det norske voldsvenstre?» Vi har rutiner på at bilder som brukes i artikler skal være gratis og normalt sjekkes dette. I dette tilfellet skjedde det derimot en glipp. Bidragsyteren som la ut artikkelen kom over et gammelt arkivbilde av Blitz, full av vannmerket reklamelogoer. Det stod ikke «Copyright» i bildet, slik er vanlig praksis blant fotografer som ikke ønsker bildene sine kopiert, og bidragsyteren antok derfor at bildet var en de millioner av tilsvarende bildene med reklamelogo som ikke er kopibeskyttet på nett. Eksempler på slike vannmerkede reklamebilder kan du finne over hele nettet, men de største aktørene er Shutterstock, Dreamstime og iStock.

Vannmerking med reklamelogo er et genialt og effektivt tiltak mot piratkopiering som alle fotografer bør benytte seg av. Vannmerket ødelegger bildet for kommersielt bruk, og gjør i praksis bildet ubrukelig for alle unntatt folk eller grupper som ikke er betalingsdyktige og som dermed ikke utgjør noen kundegruppe for fotografen. De ytterst få som bruker et slikt reklamemerket bilde gir verdifull gratisreklame til fotografen/selskapet. Fotografen slår altså to fluer i ett smekk: ingen innskrenket inntjening på bildet sitt pluss gratisreklame.

Internasjonal praksis over flere tiår er at at slike vannmerkede reklamebilder bevisst ikke inneholder frasen «Copyright.» Det var et slikt bilde Ekte Nyheter benyttet seg av i god tro om at det var gratis.

Venstreradikal fotograf

Kort tid etter publikasjonen av artikkelen sendte fotografen Fredrik Naumann en regning på nærmere 7000 kroner for dette ødelagte bildet med beskyldninger om «bildetyveri.» Normal pris for et slikt bilde er ca 3500 kroner, men han insisterte på å ta dobbelt pris som straff for «bildetyveri» og/eller «manglende kreditering.» Vi svarte at dette var en ærlig feil, ikke et bevisst tyveri, og bildet inneholder fotografens reklamelogo: krediteringen er bygget inn bildet.

Vi forklarte at vi er store tilhengere av intellektuell eiendomsrett og redaktøren har i mange år offentlig forsvart fotografer, musikere, forfattere og andre åndsverksskapere mot piratkopiering. Eksempler på dette kan finnes her og her og her.

Vi tilbød han 20% av full pris (700 kroner) som vi mente var en rimelig kompensasjon for et ødelagt bilde med sterkt redusert markedsverdi på grunn av vannmerket reklame. Han avviste vårt tilbud kontant og gjorde det klart at han ønsket å straffe oss for det politiske innholdet til Ekte Nyheter. Mye tyder på at fotografen er venstreradikal. Han sa at han ikke ønsket å bli assosiert med oss og kalte oss «høyreekstreme», men han har ingen problemer med å assosiere seg med Blitz (tidligere medlem?), en massemorder, en radikal islamist, en representant for et kommunistisk diktatur, lederen av et islamsk diktatur, Taliban, og Bernie Sanders.

Vi gjentok at hans krav om dobbel betaling var urimelig og mente at vi hadde gode sjanser å vinne frem i retten med vårt syn om at det var urimelig å kreve full betaling for et bilde som til forveksling så ut som et gratis bilde med vannmerket reklamelogo og uten «copyright» i bildet.

Vi tok feil. Vi fikk ingen rettferdig rettssak.

Politisk rettssak

Kanskje var vi naive og trodde at Norge har lav grad av korrupsjon, men vi fikk tidlig en indikasjon på at dette kom til å gå feil vei. I retten trakk advokaten frem det politiske innholdet i Ekte Nyheters artikkel i sin prosedyre for dommeren. Det var påfallende at innholdets natur ble nevnt men avbrutt uten noen argument for hvorfor dette var relevant for saken. Advokaten nevnte det bare og avsluttet nærmest midt i setningen med et megetsigende ansiktsuttrykk: fremoverlent hode med hevete øynebryn. Denne ikke-verbale kommunikasjonen så ut til å formidle: denne saken dreier seg ikke om bilder, men om politikk.

Da Fredrik Naumann vitnet gjentok han til dommeren det han hadde formidlet til oss tidligere: hans uforsonende holdning var politisk motivert. Betydningen var klar: dette var ment som straff og sensur for ytringer han var uenig med.

Dommeren så ut til å ta hintet og kom tilbake med en absurd dom som på overflaten kan tolkes som å dreie seg utelukkende om en bildetvist. Dommen sier feilaktig at bildet ikke var kreditert (fotografens logo var i bildet), og aksepterer fullt ut påstanden om at et bilde som er blitt ødelagt med vannmerke er å regne som likeverdig og fullverdig som et bilde uten slikt vannmerke. Dommeren aksepterte også aktors påstand om at det var gjort en grovt uaktsom eller forsettlig feil, selv om bildet til forveksling så ut som et gratisbilde.

Det betyr i praksis at folk nå kan aktivt drive svindel og lage juridiske honningfeller som politisk virkemiddel for å straffe meningsmotstandere.

Retten har også vært såpass uprofesjonell at selv en uke etter at dommen falt har dommen ennå ikke blitt forkynt for oss, mens saksøkerens advokat har fått dommen.

Støtt oss!

Vi oppfordrer lesere og andre som er opptatt av ytringsfriheten og at alternative medier ikke skal kunne sensureres gjennom tvilsomme rettssaker. Vi har i den forbindelse opprettet en innsamlingsaksjon på Spleis hvor du kan bidra. Alle monner drar, så ikke vær redd for å bidra.

Til slutt vil vi si at til tross for at en venstreradikal fotograf har omgjort åndsverksloven til et våpen for sensur av de han er uenige med tror vi at de fleste fotografer er snille og greie og bare ønsker å unngå at bildene deres blir piratkopiert. Vi støtter åndsverksloven og oppfordrer alle til å respektere opphavsretten.

Til fotografer

Og til alle fotografer: Denne dommen er ikke noe å juble for. Ikke ødelegg respekten for opphavsretten ved å oppføre dere urimelig. Bruk fornuft. Gjør som Dreamstime, Shutterstock og iStock og beskytt bildet deres mot piratkopiering med vannmerke av logo/navn slik at bildet blir uattraktivt. Det fjerner tilnærmet 100% av kommersielt tap for dere. Folk betaler da for å få bildet uten logo/vannmerke.

Og hvis dere av en eller annen grunn absolutt ikke ønsker at noen skal dele det vannmerkede bildet som gir dere gratisreklame: sett inn den magiske frasen «Copyright» + årstall. Da følger dere den veletablerte internasjonale praksisen om «skilting» på bilder.

 

ektenyheter