Hjem Ideologi Patriotisme Leserinnlegg: Vi trenger åpenhet om befolkningsutskiftningen for å forhindre radikalisering

Leserinnlegg: Vi trenger åpenhet om befolkningsutskiftningen for å forhindre radikalisering

212
Black children
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

Leserinnlegg av Ellen Due Brynjulfsen, leder av Selvstendighetspartiet.

En sterkt forkortet versjon av dette leserinnlegget var på trykk i Aftenposten papirutgave fredag 6. september.

Norsklektor og historielærer Sjur Aaserud har rett i sitt debattinnlegg i Aftenposten 14. august, der han sier at “vi trenger åpenhet om hvor radikaliseringen skjer”. Men hans bidrag i debatten vil kun bidra til å skape mer ekstremisme.

Aaserud hevder i et debattinnlegg at en faktabasert statistisk beskrivelse av den demografiske endringen i Vesten, også kalt “den store befolkningsutskiftningen”«Den store befolkningsutskiftningen», er en “konspirasjonsteori”,. og at den“har tatt livet av uskyldige mennesker i synagoger, moskeer og kirker verden over”.

Dette er beviselig feil, og siden Aaserud kobler dette til terror og vårt arrangement under Arendalsuka, kan det ikke få stå uimotsagt. La oss ta tak i befolkningsutskiftningen først:

FN bruker uttrykket “replacement migration” om den pågående migrasjonen til Europa i en offisiell rapport fra 2000.

To eksempler: Andelen innfødte briter i Storbritannias hovedstad har gått fra 94 % til 39 % på 28 år og andelen fortsetter å synke. I Norge har 17,7 % av den totale befolkningen nå innvandrerbakgrunn. I Oslo er tallet 33,4 %, og i aldersgruppen 31-34 år for landet som helhet er den også over 30 %.

Denne typen radikale endringer i befolkningssammensetningen er det helt kurant å kalle en befolkningsutskiftning. Man kan også kalle det en demografisk revolusjon. Sist gang Europa opplevde noe tilsvarende var under forrige folkevandringstid for 1 600 år siden, som førte med seg en omkalfatring av hele det europeiske kartet.

Når det gjelder terroristkoblingen, er det nok en blanding av radikalisering som følge av å føle seg marginalisert, løyet til av den etablert pressen og ledende politikere, samt en god dose psykiatri. F.eks. tok moren til Bærum-skytteren selvmord da han var barn, og det skal ha vært flere selvmord på morssiden, ifølge en følelsesladd video publisert av hans bror. Vi vet fra media at faren skal ha vært fraværende i barndommen. Broren har ifølge seg selv gjentatte ganger forsøkt å ta sitt eget liv, og har slitt med rusproblemer. Altså har vi her å gjøre med en familie som ikke var i beste posisjon til å forhindre ytterligere en tragedie.

Vi trenger åpenhet om befolkningsutskiftningen for å forhindre radikalisering, ikke brunbeising hvor mennesker som har en legitim frykt for å miste sin identitet blir satt i samme bås som mordere. Det vil ikke føre noe godt med seg.

ektenyheter