Illustrasjonsbilde. Creative Commons CC0.

Av: Anders Tronstad, Tilbakevandringspolitisk talsmann, Selvstendighetspartiet.

Her om dagen ryddet jeg i en del papirer som har ligget og slengt. Jeg fant et brev fra fagforeningen som var datert mai i år. Der står det at jeg har blitt ekskludert fra Fagforbundet. Dette begrunnes i at de er blitt kjent med at jeg er medlem av SIAN og er engasjert som «Tilbakevandringspolitisk talsmann» for Selvstendighetspartiet. Dette vurderes som uforenelig med medlemskap i fagforbundet.

De henviser til fagforbundets vedtekter paragraf 6.5 som sier: Arbeidstakere som står tilsluttet eller representerer politiske partier, organisasjoner eller grupper som har nazistiske, rasistiske eller fascistiske formål, kan ikke være medlemmer i forbundet.

Men det må være en misforståelse her. Hverken SIAN eller Selvstendighetspartiet er nazistiske så den kategorien faller vekk med en gang. Ikke er vi fascistiske heller, tvert imot. Jeg vil si at vi er antifascistiske, vi er det virkelige Antifa, vi ønsker ikke korporatisme og autoritær kollektivisme, vi vil ha størst mulig grad av frihet for folk. Men, jeg forstår at venstresiden nærer sterk skepsis til de som betegner seg som nasjonalister da de anser det kun som et ord man bruker for å virke ufarlige. 

Det som oppleves som kontroversielt med Selvstendighetspartiet er riktignok at vi ønsker tilbakevandring, men også dette vil vi basere på størst mulig grad av frivillighet, med økonomiske insentiver som gulrot.

SIAN har nedfelt klart og tydelig i sine vedtekter at de er en ikke-voldelig organisasjon. Ingen nazister eller rasister kan oppnå medlemskap. Likevel hevdes det at Den nordiske motstandsbevegelsen har «funnet et fellesskap med rasistene i SIAN». Det stemmer ikke.

Aftenpostens lederartikkel hevdet også nylig at SIAN er en rasistisk organisasjon, men jeg klarer ikke å se det. Kanskje noen kan hjelpe meg? Om det finnes belegg for slike påstander så melder jeg meg gladelig ut av SIAN.  

Selvstendighetspartiet og jeg tar til orde for etnopluralisme, som innbærer at alle verdens folk har rett å bevare sine unike særtrekk i de områdene hvor de hører hjemme. Skulle tro dette var antirasisme, ikke rasehat.

Selvstendighetspartiet har også vært tydelige på at vi forsvarer samers rettigheter og identitet, jeg vil derfor gjerne høre fra Fagforbundet hva med SIAN og Selvstendighetspartiets virke og politikk som skulle være rasistisk og hvilken definisjon av rasisme de legger til grunn. 

Min påståtte rasisme

Store norske leksikons nye politiserte definisjon er at: rasisme er – i smal betydning – oppfatninger, holdninger eller handlinger som deler mennesker inn i påståtte «raser» hvor noen hevdes å være mer verdifulle enn andre. I dag brukes begrepet rasisme også i vid betydning om flere former for etnisk diskriminering som ikke nødvendigvis bygger på forestillingen om «menneskeraser», men som også skjer på basis av andre kjennetegn som nasjonalitet, utseende, kultur eller religion.

Ut fra en smal betydning eller definisjon av begrepet, så ser det ut til at jeg ikke er rasist. For jeg er ikke av den oppfatning (og det er heller ikke Selvstendighetspartiet) at noen folkeslag er mindre verdt enn andre, så da burde jeg kunne puste lettet ut. Men vent nå litt, for det kan se ut til at jeg er rasist etter den nye bredere politiserte definisjonen, altså den som også inkluderer kultur og religion. Men da vil jeg hevde at det er ganske mange som faller innenfor definisjonen rasist og at denne nye definisjonen ikke er legitim. 

Med innvandringen har vi fått kulturimpulser som har vært en berikelse for Norge. Men vil man ikke erkjenne at med innvandringen følger også noen ukulturer vi helst ikke vil ha? Er man rasist om man mener det? Er man et ondsinnet menneske? Hva med venstresiden selv? Tror man for eksempel venstresiden verdsetter distinkte kulturelle uttrykk som svensk nasjonalistisk musikk? Ville de godtatt en Øyafestivalen hvor viking metal band Ultima Thule deltok? Nei, men da er jo også de per definisjon rasister etter den nye definisjonen. 

Religion er ikke en rase. Neste gang noen setter opp et teateroppsett som er kritisk til mormonerne bør jeg da anmelde de for brudd på rasismeparagrafen? Neste gang NRK viser Monty Pythons life of Brian, forventer jeg at noen går til søksmål eller eventuelt starter en boikott-kampanje.

Men så står det også i Store norske leksikon at den historiske bakgrunnen for begrepet rasisme er at det tidligere var vanlig å dele inn menneskeheten i ulike «raser». Dels skjedde dette ut fra fysiske kjennetegn som hår- hud- og øyenfarge og kroppshøyde. Ofte ble det også gjort feilaktige koblinger mellom slike synlige trekk og mentale egenskaper, som moral og intellekt.

Heller ikke disse synspunktene deler jeg. Jeg anerkjenner at det finnes folkeslag og ulike etnisiteter og det er biologiske forskjeller selv om de ikke er større enn at man kan reprodusere seg på tvers av disse såkalte rasene. Men det er jo også en utbredt vitenskapelig oppfatning at det er gjennomsnittlige intelligensforskjeller mellom de forskjellige folkeslag, men det er intet bevis for at det er en direkte korrelasjon mellom intelligens og hudfarge. Dessuten er jeg av den oppfatning at man ikke må basere menneskeverdet på intelligens. 

En mer balansert tilnærming vil være å anerkjenne at både etnisitet og kultur er det som gjør verdens ulike folkeslag unike. En slik etnokulturell forståelse av menneske nyansere argumentene til både borgernasjonalistene og de som er mer etnonasjonalistisk anlagt. 

Mennesker av en lys hudfarge og som deler den vestlige kulturarv er for lengst en minoritet på vår planet, og jeg syns forøvrig det ville være en tragedie – om det venstresiden kaller mangfold – egentlig innebærer at europeere vil opphøre å eksistere som folk og kultur. Kanskje jeg bekymrer meg uten grunn, men er jeg rasist om jeg argumentere for etnopluralisme og vil bevare alle verdens unike kulturer og folkeslag, også den europeiske? Noen mener tydeligvis så. 

Hverken SIAN eller Selvstendighetspartiet er dømt for rasisme. SIAN har i sine vedtekter at de tar avstand fra rasisme, men som islamkritiske vil de bli definert som rasister ut fra den nye politisk bredere definisjonen av rasisme. Mange mener FrP er rasistiske, skal FrP’ere også nektes å fagorganisere seg? Hvor går grensen når definisjonene er så vage og om man ikke kan trekke en linje ved dømte uttalelser og organisasjoner?

Er voldsvenstre velkomne som medlemmer i fagforbundet?

Hadde jeg vært medlem i en Ku Klux Klan liknende organisasjon, hvor man bedriver tiden med å lynsje innvandrere, så kunne jeg ha forstått Fagforbundet avgjørelse. Hva med dømte voldelige kommunister? Kan de være medlem? Hva med medlemmer av Tjen Folket som aktivt tar avstand fra demokratiet og oppfordrer til å boikotte valg?

Det er en kjent sak at «voldsvenstre» bruker «fascistiske metoder mot fascister», og jeg tipper vi finner ganske mange av dem i Fagforbundet. Men de representerer jo som kjent det som vi i det patriotiske miljøet kaller noe flåsete «det gode hatet».

De voldelige elementene på venstresiden ser ut til å mene at de sitter på en moralsk høy hest og er ikke redd for å angripe folk som benytter seg av ytringsfriheten. De rettferdiggjør sin voldsbruk fordi de mener at de er en forlengelse av motstandskampen mot nazistene under krigen. I denne kampen definerer de seg selv interessant nok som patrioter.

Min farfar som kjempet mot tysk okkupasjon under krigen, han var i likhet med meg ingen fan av nazismen. Men han kjempet ikke for sitt fedreland for at vi, 70 år etter, skulle gi opp vår nasjonale suverenitet og at vår befolkning og kultur skulle gå til grunne gjennom en altfor liberal innvandringspolitikk. 

Min farfar og mange av de som kjempet for sitt fedreland under krigen hadde lite eller ingenting til felles med deler av den generasjon som skulle komme etter dem, som nekter meningsmotstandere retten til å fagorganisere seg.

ektenyheter