Gangster
Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

Oslo Politidistrikt laget nylig en rapport om ungdomskriminalitet i Oslo 2018. Rapporten inneholder feilslutninger, men også noen interessante fakta.

182 av de som begikk kriminalitet i Oslo i 2018 er såkalte «gjengangere» under 18 år – seriekriminelle, på litt mer ærlig språk. Disse sto til sammen bak 1385 kriminelle handlinger. 38 av dem sto bak 10 eller flere kriminelle handlinger hver.

«Noe av det som utpekte seg for den lille gruppen [gjengangere], var at de i stor grad hadde foreldre som var født i andre land, men at de aller fleste var norske statsborgere, og også født i Norge. Etnisk bakgrunn og fødeland forklarer ingenting om kriminalitet, men sier noe om andre mulige bakgrunnsfaktorer, som blant annet fattigdom, språkutvikling, hjelp til skolearbeid, og foreldrenes forhold til det offentlige hjelpeapparatet dersom barna får utfordringer.»

Med andre ord, åpenbare faktorer som ukultur (e.g. «Nordmenn er vantro griser, og skal behandles deretter.»), biologi, o.l. blir ikke nevnt. Ord som ‘Religion’ eller ‘religiøs’ blir ikke brukt i hele rapporten. Vold i hjemmet nevnes dog som årsaksfaktor lenger ute i rapporten.

Det nevnes heller ikke hvilke «andre land» det er snakk om – hvorvidt det er Polen, Vietnam, Island, Afghanistan, Somalia eller Irak.

«Forskjellene på rike og fattige i Norge øker, spesielt i Oslo, og andelen barn og unge som lever i familier som er fattige over tid, øker også. Fattigdom og trangboddhet er ingen direkte årsak til kriminalitet, men kan være en risikofaktor. Noe av årsaken er at mange av ungdommene i familier med dårlig råd over tid, spesielt guttene, tilbringer mye tid i det offentlige rom. Der ute er det, i motsetning til innenfor husets fire vegger, større sannsynlighet for å havne i uønskede situasjoner som kan utarte seg til kriminelle handlinger. «

Med andre ord, å være ute er visst en faktor som skal forklare kriminalitet, fordi man angivelig «havner i situasjoner» hvor man begår noe kriminelt. I de første setningene impliseres det også at forskjeller skaper fattigdom, noe som er en irrasjonell feilforståelse av økonomi. Velstand skapes, og folk er ikke fattige fordi andre er rike.

Tidiga ekonomiska insikter.

Gepostet von Statens Ovänner am Montag, 26. Oktober 2015

 

Det nevnes også at en «overvekt» av de som begår hatkriminalitet mot homofile menn er unge menn født i afrikanske land.

Kilde: Oslo Kommune

Les også: 135 dager i ètt år uten kriminalitet i Singapore

Les også: Japansk politi sliter med å finne ting å gjøre

ektenyheter