Foto: Illustrasjonsfoto (public domain)

I Belgia, hvor kritikerne mener aktiv dødshjelp har gått for langt, har over 700 mennesker begått aktiv dødshjelp pga ‘mindre plager’ som blindhet og inkontinens.

Barn på 9 og 11 år har også blitt avlivet for å hindre smerten de har ved svært alvorlige sykdommer.

Det har også vært et tilfelle hvor en dement pasient ble avlivet uten at de samtykket på forhånd.

Kilde: The Telegraph

ektenyheter