Hjem Utenriks Østerrike Befolkningsutskiftning – Wiens skoler er helt fremmedgjort!

Befolkningsutskiftning – Wiens skoler er helt fremmedgjort!

422
Foto: Skjermdump fra Telegram.

Andel kvinnelige studenter hvor tysk ikke er førstespråk.(grå søyle er Østerrike generelt, rød søyle gjelder Wien spesielt, skoleåret 2016/17)

Statistikken over Wien avslører at befolkningsutskiftningen allerede har funnet sted i Wiens skoler. Utrolige 82,3% av elevene på ungdomsskolen bruker ikke tysk som dagligspråk. Tett fulgt av 72,8% på NMS (videregående skole) og 72,9% på teknisk høyskole. Til og med i barneskolene (Volksschulen), som er den viktigste indikatoren, viser en andel på i underkant av 60%.

Eksempler på hvordan løgnpressen fremstiller denne situasjonen:

«Eventyret om den store utskiftningen – og hvordan migrasjonen forandret Østerrike»,

«Den store utskiftningen»: historien om en konspirasjonsteori.

Og ikke minst «Høyresidens yndlingsbegrep»: Hvordan ryktet om befolkningsutskiftningen oppstod – blir Europa erobret av fremmede? Opplever vi en utskiftning av befolkningen? Om det fremadstormende begrepet til høyresiden.

Ifølge løgnpressen er befolkningsutskiftningen bare et rykte, en konspirasjonsteori eller et eventyr.

Det etniske to-klasses skolesystemet

Denne oversikten viser hvor dramatisk det er for tyskspråklige familier uten migrasjonsbakgrunn. Om de skulle ønske å sende barna til en skole hvor de ikke er i mindretall, er ofte deres eneste alternativ, dyre privatskoler hvor barna indoktrineres etter venstresidens ideer.

Det etniske to-klasses skolesystemet i Østerrike tvinger den opprinnelige befolkningen til å betale skole og utdannelse for den nye befolkningen gjennom skatt, og for å sikre egne barn, gjennom en ekstra skatt for privatskolene. Ikke til å undres over at den opprinnelige befolkningen ikke har råd til, hvis i det hele tatt, kun ett eller to barn.

Flukt eller motstand?

Mange østerrikere gir opp byene og flytter ut på landsbygda hvis de ikke har råd til å bo i et eksklusive nabolag eller til den ekstra skatten for privatskole.

Men er dette så bra i lengden?

Selv på småsteder ser det nesten ut som i storbyen Wien. Eneste løsningen er: STOPP BEFOLKNINGSUTSKIFTNINGEN

Innvandringen må stoppes med øyeblikkelig virkning. All omfordeling av skattepengene til disse parallellsamfunnene må opphøre og hjemsendelse av alle uten lovlig opphold må igangsettes. Bare gjennom en identitær befolkningspolitikk kan utskiftningen bremses, stoppes og til slutt reverseres.

Bli med og gjør tanke til handling!

Fritt oversatt fra martin-sellner.at.

ektenyheter